V spodnji tabeli si lahko ogledate cenik naših storitev obračunanih po porabljenih urah. Cenik je izdelan na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije.

Minimalno število obračunanih ur je 1.

StopnjaZahtevnost delZnačilna delaStrokovnjaki
(primeri)
Cena
delovne
ure v EUR brez DDV
1.Rutinska dela brez
potrebnih posebnih znanj in predhodnega uvajanja.
pisarniško administrativna ter ostala pomožna dela,
manj zahtevna servisno strojnotehnična
dela.
Administrativni
delavec
36
2.Potrebno poglobljeno
uvajanje do nekaj
mesecev.
enostavno programiranje,
samostojno reševanje zahtevnejših
problemov v znanih situacijah.
Administrator,
Programer I,
Sistemski tehnik
60
3.Potrebno daljše
specialistično
izobraževanje ter najmanj
1 letne izkušnje.
srednje zahtevno programiranje,
enostavno izobraževanje in uvajanje
uporabnikov,
dokumentiranje programskih rešitev,
priprava in oblikovanje uporabniške
dokumentacije,
spletno oblikovanje,
enostavno administriranje strežnikov,
samostojno reševanje zahtevnih
problemov
Programer II.,
Analitik,
Spletni oblikovalec,
Sistemski inženir I
80
4.Reševanje zelo zahtevnih
problemov, pri katerih so
potreben večletne delovne
izkušnje
vodenje manj zahtevnih projektov,
sistemska analiza in načrtovanje,
zahtevno administriranje strežnikov
Inženir, Administrator
podatkovnih baz,
Sistemski inženir II
95
5.Reševanje izjemno
zahtevnih problemov, pri
katerih so potreben
večletne delovne izkušnje
in specialistično
izobraževanje.
vodenje in koordinacija zahtevnih
projektov, zahtevno programiranje in
izobraževanje, konceptualno
oblikovanje,
izdelava zahtevnih strokovnih gradiv
Informacijski arhitekt,
Svetovalec,
Programer III.,
Upravljavec varnosti
IS, Inženir IS
115
6.Samostojno reševanje
najzahtevnejših problemov
za katere so potrebne
večletne izkušnje in
poglobljeno znanje na
posameznem strokovnem
področju.
strateško svetovanje,
svetovanje za uvajanje, implementacija
in integracija aplikacij in kompleksnih
sistemov,
zahtevna dela, analize in načrtovanja
na specializiranih ali kompleksnih
sistemih.
Izvedenec
Ekspert
145