izdelava logotipa in izdelava spletne strani za Ekorna Experience

Ekorna je turistična agencija, ki se fokusira na španskogovoreči trg. Organizirajo izlete v Slovenijo in balkanske države. Ustvarjajo nova, ekskluzivna potovanja in prestižna doživetja.

Njihova glavna drugačnost je ravno v butičnosti. Potovanja so visoko personalizirana, organizirajo zanimiva doživetja. Ker Balkan ne nudi obilice pretiranega prestiža.

Glavni izziv je bil izdelati logotip in ostalo podobo, ki komunicira prestiž, še bolj pa personalizacijo in butičnost.

KDO?
TURISTIČNA AGENCIJA

NAŠE STORITVE?
IZDELAVA LOGOTIPA
IZDELAVA SPLETNE STRANI

WWW
EKORNAEXPERIENCE.COM

Rezultati

Višja prodaja

15%

Več obiska na spletni strani

460%

Izdelava logotipa

Dejstva:

Torej: Logotip mora izražati določeno mero prestiža, predvsem pa izvirnost, personalizacijo in butičnost.

Zaradi tega smo celotno podobo vezali na ročne ilustracije in rokopis, ki sicer oponaša kaligrafijo s svojimi prehodi med debelimi in tanjšimi linijami, vendar je oblikovan popolnoma drugače.

Izdelava logotipa Ekorna, neAGENCIJA

Projekti

Grafično oblikovanje kataloga Ekorna Experience + vizitka

Ekorna Experience katalog in vizitka. Grafično oblikovanje: neAGENCIJA